wz

INTERAKTIVNÍ MAPA VÝZNAMNÝCH PALEONTOLOGICKÝCH LOKALIT OLOMOUCKÉHO KRAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučené prohlížeče:

MS IE 6 a vyšší

MS IE s aplikací Maxthon

Netscape 8.1

Mozzila Firefox 2.0.0.2

 
 

Vítám  Vás v programu věnujícím se významným paleontologickým lokalitám Olomouckého kraje. Kraj je pro snazší orientaci rozdělen do tří oblastí, severní - Jesenicko a Šumpersko, centrální - Olomoucko, a jižní - Prostějovsko a Přerovsko. Lokality jsou zakresleny na topografických a geologických mapách kraje a jednotlivých oblastí a zaměřeny pomocí GPS. Fotografie lokalit dokumentují jejich stav k 1.1.2007, fotografie fosílií byly pořízeny ze sběrů provedených na lokalitách během dokumentace, se sbírek VMO a katedry geologie PřF UP Olomouc.

Hodně zábavy a kvalitně získaných informací Vám tedy přeje autor.

Poznámka k autorským právům: Autorem všech map a fotografií, s výjimkou vybraných, je autor projektu. Geologické mapy jsou vytvořeny na základě geologické mapy Moravy a Slezska, vytvořené Mgr. Tomášem Lehotským podle Biely, A. a kol. (1986): Geologická mapy ČSSR (odkrytá). ÚÚG, Praha. Vybrané fotografie některých lokalit laskavě dodali Prešer D.(lok. Předmostí), Šudomová L.(lok. Javoříčko), Mgr. Tomáš Lehotský (lok. Náměšť na Hané).

PŘEROVSKO A PROSTĚJOVSKO OLOMOUCKO ŠUMPERSKO A JESENICKO