wz
JÍVOVÁ

GPS: 49° 43‘ 16‘‘ N; 17° 26‘ 47‘‘ E

Lokalita Jívová, označovaná též jako "Bělský mlýn", byla s přestávkami využívána jako ložisko pokrývačské břidlice od 19. století. Lom leží asi 2,5 km jižně od železniční stanice Domašov nad Bystřicí a 1,5 km severně od železniční zastávky Jívová. V současnosti je dvouetážový lom v těžbě. Hornina sedimentovala v období spodního karbonu a lze v ní nalézt zbytky rostlin i živočichů nebo jejich stopy. Jedná se především o časté zástupce fauny goniatitů, a fragmenty přesliček (Archaeocalamites scrobiculatus) a plavuní (Lepidodendron cf. acuminatum). Z fosilních stop byla zjištěna především Dictyodora isp.

 

VYBRANÁ LITERATURA A ZDROJE:

Dvořák, J. a kol. (1991): Geologická mapa ČR, list 15 – 33 Moravský Beroun. ČGÚ, Praha.

Lehotský, T. (2002): Nové výskyty ichnofauny v souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. Karbon, Český masív). Přírodovědné muzeum Prostějovska, svazek 5, Prostějov.

Maštěra, L. a kol. (1991): Geologická mapa ČR, list 25 – 11 Hlubočky. ČGÚ, Praha.

Zapletal, J. (1977): Příspěvek k litologické korelaci kulmu na východním okraji šternbersko–hornobenešovského pruhu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium – TOM. 54, GE – GE XVI., 193 – 217, Olomouc.

Zimák, J. a kol. (1995): Průvodce ke geologickým exkurzím - Střední Morava a Slezsko. VUP, Olomouc.

Jívová

Schematická mapka lokality Jívová

Jívová

Lom Jívová

Jívová

Lomová stěna druhé etáže lomu Jívová

Jívová

Nomismoceras vittiger

Jívová

Fosilní stopa z lomu Jívová

Jívová

Otisk rostliny Adiantites machaneckii

Jívová

Zbytky přesliček rodu Archaeocalamites

Jívová

Stonek přesličky Archaeocalamites